top of page
2.png

ליווי ניהול פדגוגי לארגונים חינוכיים

רקע_edited_edited.png
117666714_10157716221747309_1046624176384894546_n_edited.jpg

דרוש מבוגר משמעותי

זה כבר לא עניין של 'מה' אנחנו

 .... 'זה בעיקר עניין של 'איך


מפגש סדנאי בן שעתיים וחצי לחידוד מתודות חינוכיות ממוקדות כישורי חיים ומותאמות למציאות משתנה

מתאם לצוותי הוראה (חדר מורים)

(צוותי הדרכה (יחידות נוער, מטה תנועות נוער

וכמפגש "מתנה" למנהלים שלכם שהם גם ובעיקר הורים ורוצים ללמוד איך להיות, גם שם, משמעותיים 

ניהול חינוכי בארבע עיינים

 תהליך אישי במפגש אחד שלושה או יותר

מיועד לא.נשים שצריכים שיקוף, התערבות חיובית נקודתית שתסייע לפתור דילמה או פלונטר אישי או מקצועי

רק זהירות! אני לא מקודדת, אני ישירה אבל אמפתית והניסיון מספר שיש התקדמות כמעט מידית 

bottom of page