top of page
רקע.png

יעוץ והערכה ארגונית

עוזרת לכם להתאים מאמצים לתוצאות

רקע.png
3.png

פידבק 180

 

פידבק 180 הוא כלי הערכה ומדידה המכוון לספק לפרויקט/תוכנית משוב על ביצועים, נקודות חוזק ונקודות חולשה, אשר נאסף מפרספקטיבה רחבה של

שותפים, וכולל הצעות למקצה שיפורים

משוב 180 מסתיים בדוח המופק דרך תהליך מובנה ומעמיק ומספק תובנות לגבי 1) ניצול משאבים 2) מודל העבודה 3) מבנה ניהולי 4) סילבוס 5) כישורים והתנהגויות רצויות בארגון על מנת להגשים את המשימה והיעדים

הוא מסייע לארגונים להבין אם הם 'חיים את הערכים' מאחר והוא נטוע היטב בהתנהגויות הנדרשות כדי להבטיח הצלחה ולמקד היבטים של עשייה הזקוקים לפיתוח והידוק

הדוח המסכם מסייע בהכוונה ועוזר למקד את העשייה למקום יעיל ואפקטיבי

במונחים פרקטיים ההבדל בין המודל המוצע למודלים מסורתיים אחרים הוא

בכוונה - תיקון ומינוף ולא רק טפיחה על השכם

בקהל היעד - לא רק משתתפים, גם יזמים, מובילים ומממנים

ובהשלכות - הדוח הסופי שלו כולל ניסוח מסקנות פרקטיות ומודל מעקב אחר ביצו

bottom of page